Використовуються в системах вентиляції, кондиціонування та холодопостачання. Контролери розроблені для керування наступними параметрами: температура, відносна/ абсолютна вологість, тиск/ перепад тиску, потік повітря, якість повітря в приміщенні та ентальпія.

Опис

Універсальні контролери RLU2

Режим роботи

 • Вибір режимів роботы: Комфорт, Економія, Захист
 • Відображення поточного режима роботи (Комфорт, Економія, Захист)

Налаштування

 • Для кожного контура керування: Індивідуальні налаштування обігріву й охолодження для режимів роботи Комфорт та Економія
 • Зміна налаштування температури за допомогою кімнатного модуля або регулятора
 • Для кожного контура керування: зміна налаштування за допомогою віддаленого регулятора (активного чи пасивного)
 • Налаштування кімнатної температури з компенсацією літо / зима
 • Для кожного контура керування: Перемикання налаштування в залежності від сигналу датчика, обраних точок вмикання та вимикання.

Універсальні виходи для:

 • Пасивного або активного сигнала для виміряних значень (°C, %)
 • Дискретного сигнала (сухий контакт).

Типи

ТИП УНІВЕРСАЛЬНІ
ХОДИ
ДИСКРЕТНІ
ВХОДИ
АНАЛОГОВІ
ВИХОДИ
ДИСКРЕТНІ
ВИХОДИ
КОНТУРИ
УПРАВЛІННЯ
RLU202 4 1 0 2 1
RLU220

4

1

2 0

1

RLU222

4

1

2 2

2

RLU232

5

2 3 2

2

RLU236 5 2 3 6

2

Аксесуари: рамка для монтажу (складається з 1 малої рамки, 1 великої рамки, 2 прокладок, 4 фіксуючих гвинтів, інструкції з монтажу), тип ARG62.201

Функції керування та спостереження:

 • Універсальний регулятор з 2 послідовностями нагріву й 2 послідовностями охолодження може бути використаний як контролер з режимами P, PI або PID, або як диференційний контролер
 • Контролер може бути зконфігурований як каскадный контролер для температури в кімнаті / на притоці з обмеженням температури притоку
 • Для кожної послідовності може бути призначений регулюючий елемент (модулюючий сигнал, ступінчасте регулювання) і насос. 2 послідовності можуть керувати одним й тим самим елементом (наприклад,  охолодження/осушення)
 • Загальне обмеження (мінімум/ максимум на кожній послідовності, або абсолютне обмеження, наприклад, для температури або вологості на притоці), або відносне обмеження (максимальний перепад температур в кімнаті/ на притоці). Обмеження діє на всі послідовності.
 • Мінімальне обмеження може бути встановлене на нижньому налаштуванні при охолодженні (охолодження з безпосереднім охолоджувачем)
 • Обмеження мінімума й максимума для будь якої  з послідовностей регулювання. Обмеження призначається з іншої послідовності (захист от обмерзання рекуператора або максимум температури у зворотньому трубопроводі калорифера підігрівача)
 • Керування температурою за допомогою  комбінованих повітряних заслонок.
 • Блокування будь-якої з  послідовностей.
 • Конфігурований цифровий вхід (межі для нагрівання з контролера обігріву) для змінення стратегії керування (каскадне регулювання).
 • 2-ступеневий захист від замерзання (по температурі/ 2-позиційний) або термостат захисту від замерзання (в RLU220 тільки контроль)
 • Постійна робота насосів при низкій зовнішній температурі, ввімкнення по навантаженню від регуляторів (не для RLU220); періодичне примусове ввімкнення.
 • Керування аналоговим виходом (не для RLU202). Використання зовнішнього сигнала. Мінімальне / максимальне обмеження. Мінімальне обмеження при низьких зовнішніх температурах
 • Керування комбінованими заслонками або рекуператором (не для RLU202), алгоритми ввімкнення при низьких зовнішніх температурах.
 • Керування багатоступеневим пристроєм із ступінчастим перемикачем, з максимум 6 ступенями і модулюючим виходом.
 • Точки перемикання встановлюються окремо для кожного ступеня. Час затримки. Зовнішні сигнали (як звичайний  ступінчастий перемикач). Модулюючий вихід з мінімумом і максимумом, інверсією (тільки для RLU236)
 • Керування багатоступенвим пристроєм із ступінчастим перемикачем, з максимум 6 ступенями і модулюючим виходом.
 • Керування посліловним багатоступеневим пристроєм із ступінчастим перемикачем, з максимум 6 ступенями і модулюючим виходом.
 • Точки перемикання встановлюються окремо для кожного ступеня. Час затримки і пріорітет перемикання. Зовнішні сигнали (як звичайний ступінчастий перемикач). Модулюючий вихід з мінімумом і максимумом, інверсією (тільки для  RLU232 и RLU236)
 • Керування багатоступеневим пристроєм із ступінчастим перемикачем, з 4 реле для 15 ступенів і модулюючим виходом. Точки перемикання з бінарною логікою демультиплексора. Час затримки. Зовнішні сигнали (як звичайний ступенчатый перемикач). Модулюючий вихід для назначення ступенів, з мінімумом і максимумом, інверсією (тільки для RLU232 и RLU236).
 • 3-точкове керування приводами (тільки для RLU202 и RLU222).
 • Перетворення пасивного виміряного сигнала в активний сигнал для використання іншими контролерами.

Технічні характеристики

Кожен контролер містить до 45 запрограмованих додатків. Під час налаштування вводиться відповідний базовий тип. При цьому активуються всі необхідні функції і параметри. Функції, що не потрібні, автоматично вимикаються. Додатково кожен універсальний контролер має 2 шаблони додатків:

 • 1 для базового типу A (контролер для вентиляції)
 • 1 для базового типу U (універсальний контролер)

За допомогою  вбудованої панелі оператора чи сервісного комплекта OCI700.1 можна здійснювати:

 • Активацію запрограмованого додатку
 • Зміну стандартних додатків
 • Довільну конфигурацію додатків
 • Оптимізацію налаштувань контролера

Механічні характеристики

Універсальний контролер складається з бази з клемниками та функціональної частини із вбудованими елементами керування. База з клемниками може бути закріплена на DIN-рейці або шурупами на рівній поверхні і складається з пластикового корпуса з 2 рівнями клем. Функціональна частина вставляеться в базу. Функціональна частина складається з пластикового корпуса, що містить друковану плату.

 • Контролер потребує живлення AC 24 В. Робоча напруга має відповідати вимогам SELV / PELV (слаботочна напруга)
 • Трансформатори, що використовіються, мають бути ізольовані, відповідно до EN 60 742 або EN 61 558-2-6.
 • Перемикачі та заземлення мають відповідати місцевим стандартам
 • Контролери й модулі розширення призначені для:
 • Монтажу в стандартну DIN-шафу 43 880
 • Монтажу на стіну на рейку по EN 50 022-35×7.5
 • Монтажу на стіну  за допомогою 2 шурупів
 • Монтажу на дверцята шафи керування з рамкою ARG62.201
 • Заборонено  монтаж у вологих приміщеннях.

Зауваження по налаштуванню

 • Конфігурація і параметри стандартних додатків, що має контролер, можуть бути змінені в будь-яку мить обслуговуючим персоналом, що навчений роботі з HVAC-системами і має відповідні права доступу локально або за допомогою сервісного набору
 • В процесі налаштування додатку всі виходи контролера деактивуються і переходять у вимкнений стан
 • Після завершення налаштування контролер автоматично запускаєтся
 • Після виходу з меню налаштувань периферійні пристрої, що подключені до універсальних входів (включаючи модулі розширення) автоматично перевіряються. У випадку відсутності відповіді пристрою контролер видає  тривожне повідомлення
 • Якщо були виконані особливі налаштування додатку,  рекомендовано занести їх в документацію і один екземпляр зберігати в шафі керування.
 • Послідовність дій при підключенні контролера описується в керівництві з встановлення і монтажу.